بهترین میسلار واتر مناسب پوست خشک و چرب کامان

39000 تومان

میسلار واتر 7کاره کامان :

در دو رنگ صورتی و آبی .

 

خصوصیات میسلار واتر کامان رنگ صورتی :

 

جلوگیری از ایجاد قرمزی و حساسیت

پاک کننده انواع آرایش حتی مواد آرایشی ضد آب
سازگار با پوست حساس دور چشم و دور لب
بدون ایجاد خشکی و کشیدگی

 

 

خصوصویات میسلار واتر کامان رنگ آبی:

مناسب پوست خشک تا نرمال
جلوگیری از ایجاد قرمزی و حساسیت
پاک کننده انواع آرایش حتی مواد آرایشی ضد آب
سازگار با پوست حساس دور چشم و دور لب
بدون ایجاد خشکی و کشیدگی